logo
 •  109.9m2
 •    Quận 1
 •   09/04/2018
 •   3
 •    Đã bán
 •     6 tỷ
 • Thỏa thuận
 •   78,5m2
 •   Quận 1
 •   28/03/2018
 •   3
 •   Đang bán
 •   2,443 tỷ
 • Thỏa thuận