logo
 •   650m2
 •    Quận 12
 •   18/04/2018
 •  Không xác định
 •    Đang bán
 •     9,5 tỷ
 • 9,5 tỷ
 •   820m2
 •    Quận Tân Phú
 •   18/04/2018
 •  Không xác định
 •    Đang bán
 •     45 tỷ
 • 45 tỷ