logo
 •   8x14m2
 •   Quận 3
 •   28/03/2018
 •   4
 •   Đang bán
 •   30 tỷ
 • 30 tỷ
 •   4x16m2
 •   Quận 1
 •   28/03/2018
 •   4
 •   Đang bán
 •   Thỏa thuận
 • 23 tỷ