logo
 •   160m2
 •    Quận 12
 •   18/04/2018
 •  10 phòng
 •    Đang bán
 •     4,5 tỷ
 • 4,5 tỷ
 •   300m2
 •    Quận Bình Tân
 •   18/04/2018
 •  16 phòng
 •    Đang bán
 •     1,3 tỷ
 • 1,3 tỷ