logo
 •   10,000m2
 •    Củ Chi
 •   19/04/2018
 •  Không xác định
 •    Đang bán
 •     20 tỷ
 • 20 tỷ
 •   14,000m2
 •    Củ Chi
 •   18/04/2018
 •  Không xác định
 •    Đang bán
 •     4,35 tỷ
 • 4,35 tỷ