logo

Cao ốc văn phòng V_Ikon Quận Bình Thạnh

  •     Địa điểm: Quận Bình Thạnh, TP.HCM
  •   Ngày mở bán: 30/01/2017
  •   Chủ đầu tư: Công ty TNHH Việt Thuận Thành
  •   Ngày khởi công: 25/02/2015
  • 1 tỷ 8