logo
 •   30m2
 •    Quận 12
 •   16/04/2018
 •   Không xác định
 •    Đã thuê
 •     35tr/tháng
 • 35 tr/tháng
 •   3600m2
 •    Quận 12
 •   16/04/2018
 •   Không xác định
 •    Đã thuê
 •     3,5tr/tháng
 • 3,5 tr/tháng