logo
 •   20m2
 •    Quận 3
 •   16/04/2018
 •   Không xác định
 •    Hết phòng
 •     4 tr/tháng
 • 4 tr/tháng
 •   20m2
 •    Quận Tân Phú
 •   16/04/2018
 •   Không xác định
 •    Còn phòng
 •     2 tr/tháng
 • 2 tr/tháng