logo
 •   189m2
 •    Quận 7
 •   Đang cập nhật
 •   Không xác định
 •    Chưa thuê
 •     11$/m2
 • 11 $/m2
 •   1500m2
 •    Quận 1
 •   28/03/2018
 •   3
 •    Chưa thuê
 •     35$/m2
 • 35 USD/m2
 •   152m2
 •   Quận 1
 •   28/03/2018
 •   4
 •  Đã thuê
 •   42$/m2
 • 42 USD/m2