logo
  •   Địa điểm: Quận Tân Bình, TP.HCM 
  •   Ngày khởi công: 22/02/2018
  •   Chủ đầu tư: Thiên Phúc Điền
  •   Trạng thái: Đã mở bán
  • 29 – 30tr/m²