logo
  •     Địa điểm: Quận 9, TP.HCM
  •   Năm hoàn thành:3/2019
  •   Chủ đầu tư:Công ty CP địa ốc Phú Long
  •   Ngày khởi công: Đang cập nhật
  • 4,5 tỷ