logo

Dự án Tecco Town Quận Bình Tân

  •     Địa điểm: Quận Bình Tân, TP.HCM
  •   Ngày mở bán: 12/12/2017
  •   Chủ đầu tư: Tổng Công Ty TECCO
  •   Ngày khởi công: 25/11/2011
  • 1 tỷ 8