logo
  •     Địa điểm: Quận 2, TP.HCM
  •   Ngày mở bán: 30/12/2022
  •   Chủ đầu tư: Keppel Land Tiến Phước
  •   Ngày khởi công: 15/10/2015
  • 13 tỷ