logo
  •     Địa điểm: Quận 2, TP.HCM
  •   Năm hoàn thành:6/2019
  •   Chủ đầu tư:Tập đoàn Hưng Thịnh
  •   Ngày khởi công: 01/04/2017
  • 8,8 tỷ