logo
  •     Địa điểm: Quận 2, TP.HCM
  •   Ngày mở bán: 12/2013
  •   Chủ đầu tư: S.S.G2
  •   Ngày khởi công: 05/2010
  • 1,8 tỷ